torsdag 12 januari 2012

Studier - Habiliteringspersonal

Studium, Göteborgs Stad

2007-2009

MVG i följande ämnen:

Arbetsmiljö och säkerhet
Fritid för funktionshindrade
Skapande verksamhet
Människor i behov av stöd
Utveckling, livsvillkor och socialisation
Hälsopedagogik
Kommunikation
Pedagogiskt ledarskap
Psykosociala perspektiv på rehabilitering och habilitering
Medicinsk grundkurs
Psykiatri
Psykologi
Etik- och livsfrågor
Rehabilitering och habilitering
Social omsorg
Socialpsykiatri


Datakunskap - grundkurs (ett tidigare betyg - det utdelades tyvärr inte högre än G - fastän man kunde ha alla rätt)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar