torsdag 12 januari 2012

Arbete - Boassistent

Enekullen, Hisingen, Göteborgs Stad
Gruppboende för personer med psykiska funktionsnedsättningar.
1998-2002

Arbetet består i att i schema bistå åtta personer i gruppboendet, individuellt och i grupp, med alla i tjänsten ingående uppgifter.
Medicinsk delegation.
Arbetet innebär att bistå med alla behov i boendet samt att ha målet inriktat på sysselsättning och att utöka det sociala nätverket för de boende.
Sari har visat stor ansvarsfullhet och diplomati när det gäller att lösa konflikter i gruppen och att ta goda initiativ. Jag kan varmt rekommendera Sari för framtida tjänster.
Britt-Marie Andersson - Verksamhetschef

Arbetade aktivt för att skapa förtroende och goda relationer till målgruppen psykiskt funktionshindrade.
Bedrev motiveringsarbete med del- och slutmål.
Arbetade utifrån ett helhetsperspektiv.
Genomdrev samarbete och förbättringsarbete med professionellt nätverk.
Utvärderade klienternas utveckling i kvartalsrapporter
Utvecklade en god organisatorisk förmåga.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar