torsdag 12 januari 2012

Arbete - Habiliteringspersonal

Kvibergs serviceboende och Fjällbo Park, Göteborgs Stad

Kvibergs Serviceboende är en bostad med särskild service och innefattar 12 lägenheter och gemensamhetsutrymme. Personerna som bor där har en lindrig intellektuell funktionsnedsättning och/eller psykiatrisk problematik och/eller ett pågående missbruk av alkohol och/eller droger.

Jag har arbetat med social dokumentation - baserat på individuellt upprättade genomförandeplaner (baserat på var och ens behov av råd, stöd och service). Jag har också dokumenterat i HSLs dokumentation, varit i kontakt med Hemsjukvården, anhöriga och God Man/Förvaltare. Jag har också arbetat efter framtagna rutiner och handlingsplaner.
Jag har utbildat mig genom LPA - lärande på arbetsplatsen - och fått MVG i samtliga ämnen.
Jag har sagt upp min tjänst på egen begäran för att prova på arbete i annan branch.

2005-09-15-2010-06-30

Har ett helhetsansvar för de boendes välbefinnande.
Stimulerar och motiverar till fritidsaktiviteter.
Ger råd och service i det egna hemmet till boende.
Arbetar efter individuella mål.
Är kontaktperson med helhetsansvar.
Söker utveckla förmågan hos den boende att leva ett självständigt liv.
Arbetar fram förbättrade arbetsmetoder och ett gemensamt synsätt i personalgruppen.
Dokumenterar och utvärderar.
Har förbättrat kvalitetsarbetet.
Fackligt ombud.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar