torsdag 12 januari 2012

Arbete - Kursadministratör m m

ALU Kultur- & Aktivitetscenter, Angered
En mötesplats för boende i Hjällbo, kursverksamhet, café med mera.

Kursadministratör, cirkelledare, receptionsansvarig, kursvärdinna

1995-1996

Sari har arbetat både som projektanställd och på frivillig bas - bl a som chefredaktör för "Globalt".
Sari började som administratör av våra studiecirklar, som bedrivs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och Arbetarnas Bildningsförbund.
Hennes vetgirighet och kunskapspotential gjorde att vi snart fann en bredare användning av hennes tjänster, bl a som cirkelledare i svenska.
Hon har vidare arbetat med marknadsföring av vår försålda utbildning, som bedrivs i samarbete med Göteborgs Folkhögskola, Finska Folkhögskolan och Kvinnofolkhögskolan.
Sari har tillsammans med ytterligare en anställd varit kursvärdinna och hon har även fungerat som kursledare.
Hennes väl utvecklade känsla för det svenska språket bidrog till att hon fick bli den första redaktören för vår tidning "Globalt". Många sammanträden har förts med Sari som mötessekreterare.
Sari har visat en bred kunskap, god organisationsförmåga, intresse för nya uppgifter och utmaningar samt förmåga till egna initiativ. Hon har dessutom god förmåga till arbetsledning. Vi rekommenderar henne gärna och beklagar att vi inte längre får åtnjuta hennes tjänster.

Lars Bergman och Inga-Lill Börjesson

Administrerade och marknadsförde kursverksamheten.
Utformade kursmaterial och undervisade i svenska och engelska.
Kursvärdinna för två olika kurser – med samhällsorienterande inriktning för invandrare. Deltog i planering av kurserna.
Förbättrade rutiner, lade scheman, ökade bemanningen i receptionen och utvecklade personalens kompetens.
Samlade, bearbetade och spred information.
Tog emot besökande och berättade om verksamheten.
Ökat mitt intresse för kommunikation språk-, kultur-, tanke- och idémässigt.
Skapade tidningen GLOBALT.
Intervjuade angeredsbor och skrev om lokala händelser.
Skaffade annonsörer.
Marknadsförde och distribuerade tidningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar