torsdag 12 januari 2012

Studier - Engelska intensivkurs

Eductus, Borås
1992

En intensivkurs på 6 veckor där vi fick lära oss:
grammatik
konversation
läsning och infohämtning
affärsengelska
framförandeteknik

Sari har deltagit och fullföljt en kurs i avancerad engelska med ledning av Sarah H Kristoffersen, lärare och infödd engelska.
Kursen pågick under sex veckor med lektioner åtta klocktimmar varje vardag. Kurserna som erbjöds eleverna var på olika nivåer: 1-4, där 1 motsvarade kurs för nybörjare och 4 motsvarade en kurs i avancerad engelska för elever med goda kunskaper i det engelska språket. Ovan nämnda elev har fullföljt den avancerade kursen med godkänt resultat.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar