torsdag 12 januari 2012

Studier - Distribution och Kontor

Bäckängskolan, Borås

1983-1985

Svenska - svenska språket - 3
Svenska - litteraturkunskap och språklig orientering - 2
Arbetslivsorientering - deltagit (det var det enda betyg som gavs)
Idrott - 2
Företagsekonomi - 2
Maskinskrivning - 3
Distributionskunskap - 2
Kontorskunskap - 3
Konsument- och varukunskap - 2
Distributionspraktik - 4
Finska hemspråk - 4
Engelska S - 3

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar